Verkoopplan

Hoe ga jij meer verkopen?

HOE MAAK Je EEN VERKOOPPLAN?

Door doelstellingen te beschrijven én meetbaar te maken maak je een goed verkoopplan. Het verkoopplan beschrijft de manier waarop jouw verkoopactiviteiten bijdragen aan de doelstellingen van jouw bedrijf. Verkoop van producten of diensten hoort bij de meestal tot de kernactiviteit van de organisatie. Om verkoopresultaten te behalen worden er doelstellingen geformuleerd. Het plan geeft aan hoe verkoop via verschillende kanalen verloopt.

 

waarom een VERKOOPPLAN?

Het salesplan biedt houvast om te bepalen hoe de doelstellingen behaald moeten gaan worden. Het maakt de organisatie duidelijk wat er verwacht wordt en bereikt moet gaan worden. Onrealistische doelen en bezettingsissues worden zichtbaar. Het team kan mee signaleren en sturen en is mede verantwoordelijk voor het behouden van omzet of het zorgen voor omzetgroei. Er kan beter gestuurd worden op veranderingen in de markt of in de organisatie.

Organisatie

Belangrijk is om draagvlak te hebben in de organisatie. Als de plannen helder zijn en realistisch en het team erachter kan staan, zal het team zich verantwoordelijkheid voelen voor de de omzet verhoging. Het betrekken en enthousiasmeren van je organisatie hierbij is van groot belang. Denk daarbij ook aan jouw merkuitstraling en de merkbeleving.

WAT STAAT ER IN EEN VERKOOPPLAN?

 • Verkoopdoelstellingen
 • Verkoopstrategie
 • Organisatie
 • Rapportage en sturing

Voorwaarden verkoopplan

 • SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, timing)
 • Structuur en ruimte voor nieuwe inzichten
 • Opgesteld in samenwerking met andere afdelingen
 • Concrete korte termijn acties en bijsturing 

 

HOE ZET IK HET PLAN OM IN ACTIE?

Door het verkoopplan concreet en haalbaar te maken zal het omzetgroei ook haalbaar zijn. Dus geen ellenlange verhalen, maar concreet welke stappen je wanneer gaat zetten: wat, wie, wanneer!

KEIJER & co kan helpen om jouw plannen waar te maken en kan ook helpen bij:

Neem contact op

  Waar mag ik je mee helpen?

  Neem contact op voor een vraag of een gratis kennismakingsgesprek.