SWOT ANALYSE

Heb jij een goede analyse gemaakt?

Wat is een SWOT analyse?

Een SWOT analyse is de analyse van alle kansen en bedreigingen in jouw markt, maar ook de analyse van de sterken en zwakten van jouw bedrijf.

Het belang van een goede interne en externe analyse is groot aangezien je op basis van deze analyse belangrijke keuzes baseert voor jouw bedrijf.

Wat levert een SWOT analyse op?

Inzicht! Na een goede analyse van de externe omgeving en de interne organisatie kun je jouw meest succesvolle strategie bepalen. Daarna bepaal je de doelstellingen en werkt deze uit in een marketingplan. Met dit plan kan je aan de slag om jouw doelen te halen.

Waaruit bestaat een goede SWOT analyse?

Sterkten

Strengths (sterktes)

Waar ben je goed in?

 

 

Zwakten

Weaknesses (zwaktes)

Waar liggen je zwakke punten?

Kansen

Opportunities (kansen)

Waar liggen kansen in de markt?

Bedreigingen

Threats (bedreigingen)

Welke bedreigingen zijn er in de markt?

Hoe kom je tot een goede interne en externe analyse?

Door goede informatie te verzamelen en waar nodig te onderzoeken kom je tot een goede analyse. Informatie over onder andere de markt, concurrentie, doelgroep, behoeften, product/dienst, financials, bedrijfscultuur etc.

Belangrijk is om belangrijke en minder belangrijke informatie goed te onderscheiden en voldoende goede informatie boven tafel te krijgen.

Van analyse naar strategie

Het is belangrijk om ook jouw organisatie in dit proces te betrekken. In de organisatie is veel informatie en kennis beschikbaar. Daarbij is het motiverend voor medewerkers als zij een bijdrage kunnen leveren aan dit belangrijke proces.

KEIJER & co helpt bij het proces om te komen tot een scherpe swot analyse en helpt in de verdere uitwerking naar strategie , maar ook met positionering en bij het intern doorvoeren van het merk.

Neem contact op

    Waar mag ik je mee helpen?

    Neem contact op voor een vraag of een gratis kennismakingsgesprek.