Strategie

Hoe bepaal jij de koers van jouw bedrijf?

Wat is strategie?

Een bedrijfsstrategie geeft aan wat jouw bedrijf op langere termijn wil bereiken en op welke manier je dat gaat doen. Jij bepaalt welke actie je gaat ondernemen en welke middelen er ingezet gaan worden.

Wat levert het op?

Jouw strategie geeft jouw organisatie richting. Door deze richting motiveer je medewerkers en maak je, vanuit jouw kracht, duidelijk wat je gaat doen en waarmee je je onderscheidt. Door dit gezamenlijk te bepalen en uit te dragen in de organisatie, zorg je voor draagvlak en een duidelijke koers.

Hoe bepaal je jouw strategie?

Door een goede analyse van kansen en bedreigingen en sterkten en zwakten van jouw bedrijf, kun je door middel van een mooi model bepalen wat jouw beste strategie is. De verschillende aspecten van de SWOT-analyse (externe analyse en interne analyse) worden met elkaar in verband gebracht en tegen elkaar afgewogen (confrontatie matrix). Met de gekozen strategie wordt rekening gehouden met kansen en bedreigingen in de markt en de organisatie zo goed mogelijk benut.

De confrontatiematrix is een model waarbij je grafisch de belangrijkste kansen en bedreigingen en sterktes en zwaktes op een eenvoudige manier in samenhang met elkaar weergeeft. Hierdoor wordt duidelijk in welke mate bepaalde kansen passen bij sterktes of juist tenietgedaan worden door zwaktes. Ook wordt duidelijk wat de relevantie is van sterktes en zwaktes in het licht van belangrijke marktontwikkelingen. Hieruit wordt helder welke route het beste gekozen kan worden.

Voorwaarden

Eenvoudig

Dezelfde taal

Prioriteiten

Meet resultaten

Ontwikkel

Wijzigingscondities

In 6 stappen van analyse tot strategische keuze

  1. Marktafbakening
  2. Externe analyse
  3. Interne analyse
  4. SWOT analyse & probleemstelling
  5. Optie bepaling
  6. Strategische keuze

Dan is jouw strategie helder, maar wat doe je dan?

Als de strategie helder is, is het belangrijk om jouw doelstellingen te bepalen. Vervolgens kan er in een marketingplan in detail uitgewerkt worden welke activiteiten, wanneer en door wie opgepakt gaan worden om de doelstellingen te bereiken.

Maar heb je ook nagedacht over je merk. En hoe je jouw organisatie gaat inzetten voor jouw merk: internal branding.

KEIJER & co begeleidt het proces om te komen tot een goede bedrijfsstrategie,

Neem contact op

    Waar mag ik je mee helpen?

    Neem contact op voor een vraag of een gratis kennismakingsgesprek.